Czym jest psychoterapia?

Można odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie odpowiedź na to pytanie nabrała na znaczeniu. Znacznie więcej osób interesuje się psychoterapią, przez co rodzą się pytania – i słusznie.  Czym więc jest psychoterapia? Zacznę od tego czym na pewno NIE JEST.    Jeśli ktoś planuje udać się do psychoterapeuty po radę bądź konkretne rozwiązania, sposoby, algorytmy, schematy postępowania – będzie rozczarowany, ponieważ nie na tym psychoterapia polega. Nie jest to także zwyczajna rozmowa na podobieństwo spotkania z kolegą/koleżanką. Psychoterapeuta nie jest informatorem, nie posiada „jedynej, słusznej wiedzy” o świecie i tym, co się „powinno”. Nie taka jest też jego rola, by radzić. Pacjenci często odwiedzają terapeutów prosząc o poradę, a nawet o ocenę („czy uważa Pani, że to dobrze czy źle?”). Takie oczekiwania prowadzą niestety do rozczarowania.

Psychoterapia jest procesem leczenia, który ma na celu zbliżenie się do przyczyn konkretnych trudności pacjenta i przyczynić się  do trwałych zmian w jego funkcjonowaniu. Zadaniem terapeuty jest z kolei towarzyszenie pacjentowi w jego przeżyciach, tym co dla niego ważne i pomoc w spojrzeniu na to wszystko z innej perspektywy – pomoc w zrozumieniu przyczyn problemu.

Jak psychoterapia wygląda w praktyce?

Pacjent i terapeuta spotykają się w gabinecie (zwykle raz w tygodniu, jeśli taka ilość sesji jest wystarczająca), gdzie odbywa się między nimi swobodna rozmowa. Pacjent dzieli się istotnymi dla niego historiami, przeżyciami dotyczącymi życia codziennego, relacji z innymi ludźmi, ważnych wydarzeń, ale także odczuć jakie pojawiają się w nim spontanicznie podczas rozmowy z terapeutą. Terapeuta przede wszystkim aktywnie słucha, może zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi treści o których mówi pacjent, udzielać informacji zwrotnych, itp. Tak jak wspomniałam już wcześniej, terapeuta nie doradza, nie ocenia. Ta relacja ma charakter profesjonalny, a terapeuta opiera swoją pracę na kodeksie etycznym oraz na podstawach teoretycznych, naukowych, na wiedzy którą nabywał podczas szkoleń. Współpraca między pacjentem a terapeutą jest oparta na ustalonym kontrakcie. Jest to pewnego rodzaju umowa między tymi dwiema osobami, która określa wspólne zasady dotyczące spotkań. Zawarte są w niej takie informacje jak np. ustalona częstotliwość spotkań, obowiązki terapeuty, zasady jakich pacjent powinien przestrzegać w procesie psychoterapii, szacowany czas trwania terapii, cele terapeutyczne, czas trwania sesji, inne kwestie ważne dla relacji między psychoterapeutą a pacjentem. Ważne jest przestrzeganie kontraktu zarówno przez pacjenta jak i terapeutę.

Czas trwania psychoterapii.

Psychoterapia zwykle nie trwa krócej niż rok – przy poważnych zaburzeniach osobowości, może trwać znacznie dłużej. O wszystkich opisanych zasadach decyduje się na etapie pierwszych konsultacji, przed wejściem w proces psychoterapii – to w tym czasie terapeuta i pacjent poznają się, terapeuta przeprowadza wywiad i następuje ocena zakresu trudności i możliwości pacjenta, celów terapeutycznych i zakresu dalszej pracy.

Szukasz psychoterapeuty w Katowicach? Zainteresowała Cię moja oferta? Zapraszam do mojego gabinetu.

Skontaktuj się
2019-05-21T16:35:13+02:00