O mnie2019-04-18T15:22:45+02:00
Barbara Gąska

Mgr Barbara Gąska

Tytuł magistra psychologii uzyskałam kończąc studia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam także studia na kierunku dietetyka, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich oraz w Centrum Psychiatrii w Katowicach (Oddział IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych), gdzie do tej pory poszerzam swoje doświadczenie, między innymi prowadząc psychoterapię grupową dla pacjentów z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami afektywnymi. Prywatnie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Pracując z pacjentami, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Do gabinetu zapraszam wszystkie osoby, które:

 • mają trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi,
 • często odczuwają silny lęk, zmęczenie, napięcie,
 • mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, depresję,
 • czują się samotne, brak im nadziei na zmianę sytuacji,
 • czują się nieakceptowane ,
 • nie radzą sobie ze swoimi emocjami,
 • odczuwają dolegliwości somatyczne (bóle głowy, bezsenność, bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha), których podłoże może mieć charakter psychologiczny,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • przeżywają trudności w sferze zawodowej,
 • zmagają się ze stratą ważnej dla nich osoby (zakończenie związku, rozwód, śmierć kogoś bliskiego)
 • chcą lepiej zrozumieć podłoże swoich problemów i podjąć pracę nad zmianą,

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na relacji terapeutycznej, która rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Pacjent dzieli się podczas sesji swoimi skojarzeniami, myślami, odczuciami. Terapeuta dostosowuje swoją pracę do tego, jakie są aktualne potrzeby oraz możliwości pacjenta i „podąża” za jego przeżyciami psychicznymi, nie doradza, próbuje za to wspólnie z pacjentem szukać nowego znaczenia, rozumienia. Jego zadaniem jest towarzyszenie pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia oraz rozwiązaniu nieświadomych konfliktów.

Skontaktuj się